Tag Archives: spo

Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny nieznane zagrożenie

Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny nieznane zagrożenie

INFORMACJA PRASOWA Warszawa,12marca2014 r. Anafilaksja–nieznane zagrożenie. Eksperci ostrzegają. 12 grudnia 2013 r. w Warszawie w ramach kampanii „Przygotuj się na wstrząs!”odbyła się debata pt. „Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny. Standardy postępowania w aspekcie społecznym i medycznym”. Na spotkaniu eksperci z zakresu alergologii, medycyny ratunkowej i psychologii dyskutowali o wyzwaniachi problemach, jakimi są niska świadomość społeczeństwa na temat anafilaksji oraz brak odpowiednich regulacji prawnych dotyczących reagowania przy tej postaci alergii.…

Anafilaksja zagrażająca życiu, systemowa, natychmiastowa reakcja

W imieniu organizatorów Kampanii „Przygotuj się na wstrząs!” – Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz firmy Polfa Warszawa grupa Polpharma – przedstawiamy materiały opisujące i porządkujące działania Kampanii w roku 2013 i 2014. Żywimy przekonanie, że zrealizowane w jużoraz planowane działania przyczynią się doposzerzania wiedzy i budowania wrażliwości społeczeństwa na problem anafilaksji.…

Dieta dla małego geniusza? Polecamy z okazji międzynarodowego Dnia Mózgu 18.03.14!

DHA – dieta małego geniusza. Dieta dla małego geniusza? Polecamy z okazji międzynarodowego Dnia Mózgu 18.03.14! „Mózg ludzki – trampolina, z której możemy się odbić w magiczny świat geniuszu.” Dilip Mukerjea, Superbrain, Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s.…

Masz pomysł? Współdecyduj o samorządowych wydatkach

Coraz więcej osób - mieszkańców wsi, gmin, małych i dużych miast – jest świadomych wpływu, jaki mają na rozwój miejsca, w którym zamieszkują. Nic dziwnego - przecież jako społeczeństwo płacimy podatki, więc mamy prawo decydować, na co je przeznaczyć. I nie chodzi tu o decyzje podjęte z pomocą radnych.…

Wyjątkowe problemy, wyjątkowych pacjentów – czyli jak pomóc osobom z chorobami rzadkimi

Choroba bliskiej osoby to najtrudniejsza rzecz, jaka może trafić się w życiu. Jeszcze większy jest smutek, gdy okazuje się, że na to schorzenie choruje tylko kilkanaście osób na świecie. Jednym z rozwiązań jest długotrwałe leczenie. Niestety - często bardzo kosztowne. Skąd wziąć pieniądze na leczenie i siłę, by w trudnych momentach radzić sobie z chorobą?…
Top